Патентний та юридичний сервіс "Дроздович та Син" DSpatent® since 1993
Захист та реєстрація
прав інтелектуальної власності

Новини

Визнати свідоцтво на знак для товарів та послуг (торгівльну марку) недісним

Для отримання позитивного судового рішення про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг (торгівельної марки) Вашого конкурента (або для захисту Ваших власних прав на знак для товарі та послуг (торгівельну марку) необхідно підготувати та подати до суду позов (мотивовані заперечення на позов), зміст якого вказує на незаконність (або повну законність) отримання свідоцтва.

В будь якому випадку сторони судового спору будуть посилатися на наявність чи відсутність підстав вказаних в ст.6 Закону України "Про охрону прав на знаки для товарів і послуг".  

Такі підстави можуть бути дещо екзотичними з точки зору правозастосування та судової практики, як наприклад -  згідно  з  Законом (ч.1 ст.6) не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені   або   повні   найменування   міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

В частині 2 статті 6 Закону зазначені «практичні та судові» підстави визнання свідоцтва не дійсним а торгівельної марки такою що не відповідає вимогам надання правової охорони. Використання терміну «практичні та судові» викликано тим, що наведені нижче ознаки найбільш часто застосовуються в судових спорах, а також тим, що для доведення факту невідповідності торгівельної марки умовам надання правової охорони (ч.2 ст.6 Закону) необхідно проаналізувати як склад самого позначення що є торгівельною маркою (знаком для товарів та послуг), так і умови та особливості здійснення господарської діяльності сторонами можливого судового спору.

Згідно частини 2 статті 6 Закону не можуть  одержати  правову  охорону також позначення, які: звичайно не  мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише  з  позначень,  що  є  загальновживаними  як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише  з  позначень  чи даних,  що є описовими при використанні щодо зазначених у  заявці  товарів  і  послуг  або  у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості,  призначення,  цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими  або  такими,  що  можуть  ввести  в  оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише  з   позначень,   що   є   загальновживаними символами і термінами; відображають лише   форму,  що  обумовлена  природним  станом товару чи необхідністю отримання технічного  результату,  або  яка надає товарові істотної цінності.

В частині 3 статті 6 Закону наведені об’єктивні ознаки відсутності охороноспроможності знака для товарів та послуг за найбільш об’єктивними критеріями. Згідно вказаного не можуть бути зареєстровані як знаки  позначення,  які  є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (можливо як результат технічної помилки під час експертизи заявки); знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі  міжнародних  договорів,  учасником  яких  є  Україна, зокрема  знаками,  визнаними  добре  відомими відповідно до статті 6  bis  Паризької  конвенції  про  охорону  промислової  власності (можливо як результат технічної помилки під час експертизи заявки);      фірмовими найменуваннями,  що відомі  в  Україні  і  належать іншим  особам,  які  одержали  право  на  них  до  дати подання до Укрпатенту заявки щодо таких же або споріднених  з  ними  товарів  і послуг (вирішується в судовому порядку т.я. Укрпатент не має доступу та не проводить експертизу заявки з врахуванням бази підприємств та організацій України); кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних  напоїв),  що  охороняються  відповідно  до Закону   України   "Про  охорону  прав  на  зазначення  походження товарів" (можливо як результат технічної помилки під час експертизи заявки). Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються,  знаків осіб,  які мають  право користуватися вказаними зазначеннями; знаками   відповідності      (сертифікаційними      знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Також, у відповідності положень частини 4 статті 6 Закону, не реєструються як знаки позначення, які відтворюють: промислові зразки,  права на які  належать  в  Україні  іншим особам; назви відомих в Україні творів науки,  літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них,  твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена,  псевдоніми  та похідні від них,  портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

  
Всі права на сайт являються власністю © DSpatent®, 2003-2010.
Дизайн - ©J.K.®Design, 2009.,  Програмна розробка та пїдтримка – ©Iv Design, 2010