Патентний та юридичний сервіс "Дроздович та Син" DSpatent® since 1993

 

<
Захист та реєстрація
прав інтелектуальної власності

Послуги

Винахід (корисна модель)

 

Запатентований винахід ( корисна модель) це майже Бог промислової власності. Суперправо виробника -  підтверджена державою тимчасова монополія на конкретний продукт, спосіб або речовину. Більш того продукт одержаний певним способом, або речовина одержане певним способом, або спосіб для для отримання чогось.

Винаходи і корисні моделі, права на які захищені діючими патентами, гарантують монопольне право як на використання як способів і технологій виробництва продукції, так і використаного при цьому устаткування. Продукція, вироблена на устаткуванні (обладнанні) з використанням способу, також захищається патентом. Запатентовані винаходи (корисні моделі) є власністю власників патенту, права яких гарантовані і відповідно охороняються державою.

Виключні права патентовласника на використання запатентованого винаходу  діють протягом 20 років (корисна модель  – 10 років)

За відсутності захисту  що надається патентом  будь-яка особа може використовувати винахід, копіювати його, не несучи при цьому відповідальності. При цьому, особа  що скопіювала (незаконно використала) винахід не несе економічних і тимчасових витрат, і відповідно, одержує істотну економічну вигоду без жодних витрат.

Подібна ситуація не тільки аморальна, але і економічно шкідлива. За відсутності монополії на практичне застосування знань і досвіду стосовно винаходу (корисної моделі) як конкретного технічного рішення втрачається зацікавленість в кінцевому результаті, що приводить до втрати ефективності процесу виробництва і подальшого продажу продукції або послуг.

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), які не суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі і відповідають умовам патентоспроможності. Об'єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура кліток рослин і тварини); спосіб. Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою та інше.

Дата пріоритету винаходу (корисної моделі) встановлюється відповідно до дати реєстрації заявки Відомством за умови сплати відповідного збору. Заявка підлягає формальній експертизі та експертизі по суті. Під час формальної експертизи заявки (винахід та крисна модель) визначається відповідність заявки загальним формальним вимогам. Під час експертизи заявки по суті (винахід) на основі патентного пошуку, проведеного для визначення рівня техніки, оцінюється новизна і винахідницький рівень.

Відповідно до чинного законодавства заявка на винахід і корисну модель повинна містити:


Після проходження формальної експертизи заявки на отримання патенту на корисну модель приймається рішення про видачу патента, а стосовно винахода відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені Відомства "Промислова власність" надаючи заявнику тимчасову правову охорону винаходу.

Публікація дає можливість будь-якій особі ознайомитися з інформацією щодо винаходу. Особа, що вважає, що подана заявка на отримання патенту порушує його права, має можливість оспорити відповідність заявленого винаходу критеріям патентоспроможності.

За наслідками експертизи по суті ухвалюється рішення або про видачу патенту, або про відмову у видачі. У разі невідповідності винаходу критеріям патентоспроможності виноситься негативна ухвала. Ухвалене рішення може бути оскаржено в адміністративному  або в судовому порядку.

Дія патенту може бути припинена на підставі заяви патентовладельца, або у разі несплати щорічного мита за підтримку патенту в силі. Патент може бути визнаний недійсним за невідповідності критеріям патентоспроможності, або у випадку наявності у формулі винаходу ознак, які були відсутні в первинній заявці. Патент може бути визнаний недійсним на підставі рішення Апеляційної ради Відомства впродовж шести місяців з моменту публікації відомостей об видачі патенту. По закінченню шестимісячного терміну рішення про визнання патенту, недійсним, може бути ухвалено в судовому порядку.

У судовому порядку розглядаються претензії щодо авторства на винахід, виплати винагород і компенсацій, порушення майнових прав і ліцензійних договорів, права попереднього використання.

Порушенням прав за патентом визнаються дії (виробництво, реклама, продаж і т.п.) по практичному введенню в господарський оборот винаходу або корисної моделі.

Не визнається порушенням дії по використанню захищеного патентом винаходу, засновані на праві попередні користування, тобто у випадку якщо до дата подачі заявки на винахід ким-небудь на користь своєї діяльності була проведена серйозна підготовка до використання або використано винахід.

Всі права на сайт являються власністю © DSpatent®, 2003-2024
Дизайн - ©J.K.®Design, 2009