Патентний та юридичний сервіс "Дроздович та Син" DSpatent® since 1993
Захист та реєстрація
прав інтелектуальної власності

Послуги

Торгова марка (знак для товарів і послуг)

Торгова марка (знак для товарів та послуг) слугує персоніфікації товарів або послуг виробника стосовно аналогічних товарів (послуг) іншого виробника.

Торговою маркою (знак для товарів і послуг) може бути словесне, графічне, образотворчє, кольорове або чорно-біле зображення, ім'я, об'ємне або площинне зображення, або будь-які комбінації вказаних вище об'єктів.

Виключне право на використання торгової марки підтверджується свідоцтвом. Свідоцтво надає виняткове (монопольне) право використовувати торгову марку щодо переліку товарів і послуг, вказаних в свідоцтві. Перелік товарів и/или послуг групується згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТУ, 9-а редакція).

Власник свідоцтва отримує право оскаржити використання іншої (не уповноваженою) особою як подібної, так і схожої торгової марки іншої особи. Визнання судом факту несанкціонованого використання торгової марки може передбачати виплату компенсації.

Для отримання свідоцтва необхідно підготувати і зареєструвати заявку сплативши відповідний збір. Дата реєстрації заявки (за умови сплати збору) є датою пріоритету щодо використання торгової марки за умови сплати збору за подання заявки.

Заявником може бути як будь-яка юридична або фізична особа, так і декілька осіб разом. Обсяг заявлених прав визначається зображенням торгової марки та переліком товарів і послуг.

Дані і документи необхідні для підготовки і реєстрації заявки для реєстрації знаків для товарів і послуг в Україні.

Видача свідоцтва здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності України (далі - Відомство) за наслідками експертизи заявки.

Експертиза заявки включає дві стадії – формальну експертизу, та експертизу «по суті». З результатами експертизи «по суті» Відомство може надати заявнику можливу відмову в реєстрації знака. На відмову можу бути подані заперечення, які, у випадку кваліфікованої підготовки, надають заявнику можливість отримання рішення про реєстрацію знака.

При ухваленні Відомством рішення про реєстрацію торгової марки (знаку для товарів і послуг) і відповідну видачу свідоцтва заявник оплачує мито і збір, після чого Відомство одночасно здійснює внесення знаку в реєстр і офіційну публікацію інформації про знак і його власника.

Не можуть бути зареєстровані як торгівельна марка державна символіка, емблеми і назви міжнародних організацій, офіційні клейма, нагороди, марки, раніше зареєстровані на ім'я іншої особи, а також марки що охороняються без реєстрації на підставі міжнародних угод, сертифікаційні знаки, місця походження товару (окрім осіб, що мають право на їх використання); найменування творів літератури і мистецтва, прізвища, імена, псевдоніми, портрети і факсиміле відомих на Україні осіб; знаки, що характеризують товар або послугу, що або є загальновідомими як позначення товарів або послуг, або є символами, що загальнийвживаються, і термінами.

Термін дії свідоцтва складає 10 років від дати реєстрації заявки і може бути продовжений при сплаті відповідного мита до закінчення 10-ти річного строку.

Експертиза заявки є перевірочною і включає дві стадії. Перша стадія складається з формальної (попередньої експертизи) по перевірці відповідності матеріалів заявки формальним вимогам. Експертиза по суті визначає наявність ознак охраноспособности марки. При необхідності експертний орган може зажадати від заявника надати додаткові матеріали.

Право власності або користування на торгову марку може бути передано за винагороду повністю або частково на підставі договору, який повинен бути зареєстрований у Відомстві. Торгова марка може бути внесена як внесок до статутного фонду підприємства, використана як застава при отриманні кредиту. Зареєстрована торгова марка є повноцінною власністю.

Ми можемо провести пошук в Україні в Національному реєстрі знаків для товарів і послуг і поданих заявок, здійснити підготовку та реєстрацію заявки в будь-якій країні світу.

Всі права на сайт являються власністю © DSpatent®, 2003-2010.
Дизайн - ©J.K.®Design, 2009.,  Програмна розробка та пїдтримка – ©Iv Design, 2010