Патентний та юридичний сервіс "Дроздович та Син" DSpatent® since 1993
Захист та реєстрація
прав інтелектуальної власності

Послуги

Авторське право та програмне забеспечення

Авторське право, або що реєструємо

Первинним суб'єктом авторського права є автор твору, творчою працею якого створено такий твір. Використання твору іншими ніж автор особами  можливо виключно на підставі письмової угоди з автором на оплатній основі.

Під терміном "твір" розуміють будь-який літературний, художній, технічний твір, відео- чи аудіо-  твір,  комп'ютерну програму (або її частина),  фотографію, музичний твір, і т.д. Наявність зафіксованого авторського права дозволяє перш за все одержати винагороду за використання зареєстрованого твору  як об'єкту інтелектуальної власності.

Автор (-ри) як первинний суб'єкт авторського права, незалежно від взаємин з іншими особами може зареєструвати свої  права автора.

Працедавець (юридична або фізична особа на користь якого створений об'єкт авторського права) може зареєструвати авторські майнові права (право працедавця).

Для чого слід зареєструвати авторські права

 1. Автор (працівник) – Працедавець

  Ви працюєте не покладаючи рук на підставі контракту або трудового договору (працівник), або  у Вас працюють на вище вказаних підставах (прецедавець). В результаті творчої праці працівник створює об'єкт інтелектуальної власності. У взаєминах вказаних суб'єктів фактично не мають значення умови створення твору (договір, найм, особиста ініціатива). Важливо те, що використання твору іншою особою ніж автор, створює для працедавця зобов'язання укласти з автором письмовий договір на використання твору і виплатити винагороду.

  Як правило працедавець передбачає в контракті достатньо загальні положення щодо "повної передачі прав від працівника працедавцю" з виплатою винагороди у вигляді заробітної платні. При цьому працедавець часто не приділяє достатньої уваги дійсному оформленню як факту створення самого твору працівником, так і повноцінної передачі прав. У ситуації неповноцінного письмового оформлення прав сторін власником авторських прав на твір залишається працівник.

  Добросовісний працедавець зацікавлений в тому, щоб створені за його гроші об'єкти авторського права залишалися в його власності. Для цього достатньо повноцінно оформити взаємини з автором, так  не "взагалі" а щодо поступки права відносно конкретного об'єкту.

  В іншому випадку, при наявності  "авторського" конфлікту домінуюче положення матиме автор, особливо у випадку наявності у автора свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

  Абсолютно необхідним є свідоцтво про реєстрацію авторських прав для припинення незаконного використання об'єкту авторського права неуповноваженими особами (плагіат, контрафакт).

  До реєстрації авторських прав прирівнюється обнародування твору в порядку і на умовах передбачених Законом України "Про авторське право і суміжні права".

  Авторське право, як і договір про передачу майнових авторських може бути зареєстрований у будь-який момент часу від дати створення твору.

  Необхідно пам'ятати, що той, хто перший оформив і подав заявку на реєстрацію авторських прав той і прав.Дані  і документи необхідні для підготовки і подачі заявки для реєстрації авторських прав на твір в Україні:
  • Екземпляр твору як об’єкту авторського права (програмного забезпечення)
  • Ім'я і адреса заявника
  • Ім'я і адреса автора
  • Довіреність
  • Документ, підтверджуючий сплату офіційного збору

 2. Автор – Інші

  Ви створили комп'ютерну програму, фотографію, музичний твір, написали книгу або монографію, або інше. Дуже добре. Через невизначений проміжок часу Ви раптом виявляєте свій твір опублікованим або використовуваним іншим способом невідомими Вам особами. Тобто Вашою власністю користуються без Вашої згоди, і без виплати винагороди. Ви звертаєтеся до суду, де виявляється, що у Вашого твору є "свій" автор, права якого вже оформлені належним чином.

  Для попередження незаконного використання об'єкту інтелектуальної власності пам'ятаєте - той, хто перший оформив і подав заявку на реєстрацію авторських прав той і прав.

 3. Замовник – Виконавець

  Підприємство (або громадянин), діючи  як Виконавець, уклало договір, предметом якого передбачено створення інформаційного ресурсу в мережі Інтернет.

  Виконавець одержав аванс і почав творчо працювати.
  Результати творчої праці надані Замовнику.
  Замовник не прийняв виконання (причини не прийняття виконання можуть бути різними).

  Уявіть собі, як здивувався Виконавець, коли через деякий час виявив своє творіння в мережі Інтернет з вказівкою чужого копирайта. Від здивування Виконавець звертається до суду. Замовник надає суду свідоцтво про реєстрацію авторських прав на своє ім'я.

  Для попередження незаконного використання об'єкту інтелектуальної власності пам'ятаєте - той, хто перший оформив і подав заявку на реєстрацію авторських прав, той і прав.


Послуги в сфері Інтернет права

Всі права на сайт являються власністю © DSpatent®, 2003-2024.
Дизайн - ©J.K.®Design, 2009