Патентний та юридичний сервіс "Дроздович та Син" DSpatent® since 1993
Захист та реєстрація
прав інтелектуальної власності

Послуги

Промисловий зразок

Патент на промисловий зразок надає захист зовнішньому вигляду будь-якого промислово придатного виробу, забезпечуючи патентовласнику монопольне право на виробництво і продаж запатентованого виробу, не залежно від його функціональних властивостей. Фактично будь-який промислово відтворний виріб може бути об'єктом промислового зразка.

Промисловий зразок повинен бути новим та промислово придатним. Обов'язок доказування новизни промислового зразка у випадку сумнівів експертизи чи заперечення третіх осіб покладається на патентовласника.

Заявка на отримання патенту на промисловий зразок повинна містити виклад даних щодо заявника (-ків) і автора (-рів) промислового зразка, опис і зображення (за звичаєм фотографії) промислового зразка, при необхідності креслення і інші дані що свідчать про новизну та промислову придатність. Об'єм заявлених прав визначається зображенням промислового зразка та його описом.

Експертиза перевіряє відповідність матеріалів заявки пред'явленим вимогам і за відсутності заперечень ухвалює рішення про видачу патенту. За подання заявки та видачу патенту сплачується збір. Термін дії виняткових (монопольних) прав що випливають з патента на промисловий зразок складають 10 років.

Відомості про видачу патенту публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Рішення про видачу може бути опротестовано в адміністративному порядку в Апеляційну раду Відомства в течії 6 місяців з моменту публікації на підставі відсутності критеріїв патентоспроможності.

По закінченню 6-місячного терміну спори щодо авторства на промисловий зразок, виплати винагород і компенсацій, порушення майнових прав і ліцензійних договорів розв'язуються в судовому порядку.

Дані і документи необхідні для підготовки і реєстрації заявки для отримання патенту на промисловий зразок в Україні.

Всі права на сайт являються власністю © DSpatent®, 2003-2024.
Дизайн - ©J.K.®Design, 2009