Патентний та юридичний сервіс "Дроздович та Син" DSpatent® since 1993
Захист та реєстрація
прав інтелектуальної власності

Винахід (корисна модель)

Торгова марка (знак для товарів і послуг)

Промисловий зразок (Дизайн)

Авторське право та програмне забезпечення

Судова практіка та юридичні послуги

Загальний перелік головних тем

 • визначення предмету та методології патентування винахода (корисної моделі)
 • попереднє визначення ознак патентоспроможності винахода (корисної моделі)
 • підготовка заявки, опис та формула винахода (корисної моделі)
 • пояснення та заперечення експертизі
 • авторські договори, ліцензії, передача прав на винаход (корисну модель)
 • судові спори, в тому числі відносно дійсності патенту, отримання авторської винагороди, використання винаходу (корисної моделі), скасування чинності патенту інше
 • патентування в Україні та закордоном, міжнародна реєстрація патенту PCT
 • визначення і оптимізація умов захисту торгівельної марки (знак для товарів і послуг)
 • добревідомі в Україні торгівельні марки
 • організація проведення пошуку тотожних і схожих торгівельних марок (знаків для товарів і послуг)
 • класифікація торгівельної марки (знаку для товарів і послуг)
 • повна підготовка заявки
 • заперечення на попередню відмову в реєстрації знака
 • договори, ліцензії, передача прав на торгівельну марку (знак для товарів і послуг)
 • судові спори, у тому числі відносно правомочності (визнання недійсним) свідоцтва, використання торгівельної марки, інше
 • патентування в Україні та закордоном, міжнародна реєстрація торговельної марки (Madrid system / Мадридська система міжнародної реєстрації торговльеної марки)
 • визначення предмету і методики реєстрації (патентування) промислового зразка (дизайну)
 • попереднє визначення ознак охороноздатності (патентоспроможності) промислового зразка (дизайну)
 • підготовка заявок, включаючи опис і технічних зображень промислового зразка (дизайну)
 • авторські договори, ліцензійні договори, договори передача прав на промисловий зразок
 • судові спори, у тому числі відносно правомочності патенту, здобуття авторського гонорару, використання промислового зразка і ін.
 • патентування в Україні та за кородноном, міжнародна реєстрація (Hague system / Гаазька система міжнародної реєстрації промислових зразків)
 • заявки на реєстрацію авторських прав
 • авторські договори, ліцензійні договори, передача прав
 • комп'ютерні програми – захист прав та реєстрація
 • захист прав власника доменого імені, фірмового (комерційного) найменування, у т.ч. в мережі  Internet
 • судові спори відносно авторства, авторського гонорару, використання об'єктів авторських прав, інше
 • послуги у сфері Internet-права
 • спори відносно правомочності патента/свідоцтва, використання патента/свідоцтва, визнання патента/свідоцтва не дійсним отримання винагороди авторами винаходів, корисних моделей, промислових зразків
 • підготовка та представлення скарг до Апеляційної Ради Держдепартамента інтелектуальної власності скарги та заперечення на відмову в наданні правової охорони
 • спори щодо порушення майнових авторських прав
 • отримання авторської винагороди та компенсацій, встановлення авторства
 • припинення порушення та незаконного використання доменного імені, фірмової назви, програмного забезпечення, об’єктів розміщених в Internet
 • антиконкурентне законодавство
 • припинення підробок та конрафакта
 • включення об’єктів інтелектуальної власності в таможений реєстр
 • патентування винахід
 • патент винахід
 • заявка винаход
 • заявка корисна модель
 • патент / свідоцтво промисловий зразок
 • реєстрація торговельна марка
 • патент торгівельна марка
 • заявка знак для товарів і послуг
 • авторське право; контрафакт
 • піратство
 • підробка
 • інтелектуальна власність
 • прискорена реєстрація торговлеьної марки
 • прискорена реєстрація патента
 • патентна заявка

Всі права на сайт являються власністю © DSpatent®, 2003-2024.
Дизайн - ©J.K.®Design,